DevilDoors

If you have a "door" problem, and no one else can help, maybe you can hire DevilDoors

Eén betrouwbare partner voor uw toegangen, deuren en poorten, voor zowel service, interventies, onderhoud en vervangingen.

Project in de kijker

DevilDoorsProject in de kijker

Leveren en plaatsen van de snelrolpoorten voor een nieuw diepvries hoogbouwmagazijn.

Om de omgeving en de omstandigheden maximaal te bewaren, worden de goederen via verschillende sassen naar buiten of naar binnen gebracht.


DevilDoors Service

Service

De dienstverlening die onze bestaande klanten reeds van ons kennen, de snelle interventies, de flexibiliteit en kennis ...

DevilDoors Maintenance

Maintenance

Waar Service draait om snelle interventies, ligt de klemtoon van onze maintenance op het streven naar een duurzame werking ...

DevilDoors Replacements

Replacements

Net als elk gebruiksvoorwerp, heeft ook een poort of deur een zekere levensduur. Wanneer deze dan toch moet vervangen worden ...

DevilDoors Distribution

Distribution

Niet alleen eindgebruikers kunnen bij ons terecht voor poorten en deuren ...

NergecoDoors
DynacoDoors
Cool it
B+ Draaideuren
DevilDoors SectionaalPoorten

DevilDoorsService

De absolute basis waar DevilDoors op gebouwd is. Zelf zijn we ontstaan door vanuit eerste hand de nood aan reactiesnelheid en flexibiliteit te ervaren. En U kent het spreekwoord : Noodzaak is de moeder van de vindingrijkheid.

Te vaak merken wij dezelfde zaken op, dat klanten problemen ervaren in hun eigen dagelijkse bezigheden door slecht of verkeerd functionerende gebruiksgoederen, die nochtans hun leven net makkelijker zouden moeten maken.

Voor ons betekent dit zoveel als dat wij graag de partner zijn, waar U als klant 100% kan op vertrouwen, en U zich integraal kan richten op uw eigen core-business, zonder U te hoeven druk maken over een slecht functionerende poort of deur.

Wordt een poort aangereden door een heftruck, is er teveel ijsafzetting in uw diepvries waardoor de deur niet meer sluit, of wanneer Uw buitenpoort eenvoudigweg dienst weigert, voor dit en alle andere zaken kan U bij ons terecht. Onze speciaal opgeleide interventie techniekers zijn in staat om elke type poort of deur, van eender welke makelij, of het nu onze eigen merken betreft of andere, het hoofd te bieden. Onze Technical Intervention Specialist is onze frontlinie die steeds zo spoedig mogelijk ter plaatse is, en ervoor zorgt dat U als klant Uw dagelijks activiteiten niet hoeft te onderbreken.

DevilDoors Service

DevilDoorsMaintenance

DevilDoors Maintenance

DevilDoors Maintenance

Vaak ondervinden bedrijven dat poorten en deuren hoge kosten met zich meebrengen. Te vaak is dat echter te wijten aan gebrekkig onderhoud of tijdig herstel.

Wanneer een poort of deur met een hoog frequent gebruik tijdig wordt nagezien, worden gebreken sneller vastgesteld, en kan er ook sneller ingegrepen worden. In de praktijk betekent dit vaak dat grote herstellingen, of grote kosten, worden vermeden.

Beter voorkomen dan genezen zeg maar. Daarnaast draagt een tijdig onderhoud ook bij tot de veiligheid, en dit zowel voor het bedrijf als van de medewerkers. Net zoals bij rollend materieel is een tijdig onderhoud of nazicht iets wat de werking alleen maar ten goede komt.

Een ander bijkomend voordeel is dat bij tijdig en terugkerend onderhoud, ook de knelpunten nog beter merkbaar worden, zoals kritieke doorgangen of bedrijfsnoodzakelijke deuren of poorten, denk maar aan toegangspoorten, of deuren die noodzakelijk zijn voor de hygiëneregels van uw bedrijf.

Deze kunnen dan ook met extra zorg aangepakt worden, waardoor de onderhouds-, of beter, de herstelkost, steeds lager wordt.

Naast een eenmalig onderhoud, kunnen wij onze klanten, die wij graag onze Partners noemen, ook diverse vormen van onderhoudscontract aanbieden.

Op die manier kunnen zij nog meer genieten van een gegarandeerde snelle service, en van de zorgeloosheid die hieraan gepaard is.

DevilDoorsReplacements

Net als elk gebruiksvoorwerp, heeft ook een poort of deur een zekere levensduur.

Wanneer deze dan toch vervangen moet worden, beschikt DevilDoors over een dermate uitgebreid gamma, om U voor elke mogelijke toepassing de juiste poort of deur aan te bieden. Tenslotte dient op een bepaald ogenblik de eenvoudige rekensom gemaakt te worden, of een herstelkost nog opweegt tegen de resterende levensduur van een gebruiksgoed. Wij streven er altijd naar onze klanten niet nodeloos grote investeringen te laten doen, maar soms dient de economische realiteit onder ogen gezien te worden. Op die gelegenheden helpen wij U graag om U een voorstel op maat te maken, en ervoor te zorgen dat U een weloverwogen keuzen kan maken.

Sinds jaar en dag zijn wij erkende importeur voor België voor Nergeco snelrolpoorten en Cool It koel-, vries- en technische deuren. Daarnaast hebben wij onze eigen merk sectionaalpoorten, en kunnen wij tevens op vlak van brandwerende toepassingen U het juiste product aanbieden. Wanneer U tenslotte Uw terrein wenst te gaan afsluiten, kunnen wij ook daarvoor U een oplossing bieden.

DevilDoors Replacements

DevilDoorsDistribution

DevilDoors Distribution

Door onze jarenlange samenwerking met onze leveranciers, en als importeur van bovenvermelde merken voor de Belgische markt, hebben wij ook met een groot aantal niet-eindklanten een partnership opgebouwd. In die gevallen hoeven wij niet noodzakelijk in te staan voor de plaatsing en indienststelling, hoewel wij natuurlijk desgewenst kunnen bijstaan met raad en daad. Ook vele, ruim bekende isotherme constructiebedrijven, metaalconstructie bedrijven, aannemers enz, mogen wij trots tot onze klanten rekenen.

Want naast onze drie overige klemtonen, Service, Maintenace en Replacements, weten deze partners en onze vaste klanten dat zij tevens beroep kunnen doen op DevilDoors bij grotere projecten, zoals een uitbreiding of vernieuwing van hun productie- of logistieke faciliteit. We zijn dus graag voor U die ene partner waarbij U terecht kan voor alles wat met Uw poorten of deuren te maken te heeft, of die nu een onderhoud of een nieuwe onderdeel nodig hebben, of wanneer U nieuwe investeringen plant.

Contacteer ons

Hoeveel is twee keer acht?

Coördinaten

Adres

Ieperstraat 213
B-8940 Wervik

Bel ons

Algemeen : +32 56 25 51 81


Service, onderhoud en planning : +32 56 25 51 81

Commerciële vragen : +32 478 34 38 75

Boekhouding & HR : +32 56 25 51 81

E-mail

Algemeen : info@devildoors.be


Service, onderhoud en planning : service@devildoors.be

Commerciële vragen : sales@devildoors.be

Boekhouding & HR : admin@devildoors.be